Byte av kommunikationsoperatör

För allmän information om bytet se längst ner på sidan.

Uppdatering 2022-08-01

Nu är migreringen från ViaEuropa till Zitius/Telia klar.

Vi har under tiden 14/7- 1/8 migrerat ca 7 700 kunder. För vissa har migreringen inte märkts, för andra har det inneburit långa stillestånd innan bredbandet kommit igång igen och det beklagar vi.

Starta alltid om din utrustning först om ett problem uppstår.

Om problemet inte blir löst genom omstart ska tjänsteleverantören meddelas och tjänsteleverantören ska ta emot felanmälan och skicka den vidare till Telia. Följ upp felanmälan med din tjänsteleverantör.

Vi beklagar det besvär som omläggningen inneburit men välkomnar det utökade utbudet som nu kan erbjudas.

Tack för ert tålamod.

Uppdatering 2022-07-26

Nu går vi in i ett skede av migreringen då vi endast har mindre platser kvar.

Det kan vara enstaka hyreshus,BRF etc.

Detta medför också att vi inte har möjlighet att  lägga ut någon plan för när just er anslutning blir migrerad.

Vår uppmaning är fortsatt att starta om din utrustning och om bredbandstjänster inte kommer igång efter omstart, göra en felanmälan till din tjänsteleverantör.
Fortsätt att ha kontakt med din tjänsteleverantör, det är dom som eskalerar vidare till Telia och deras tekniker som är på plats.

Vi använder facebook som en kanal att informera om pågående migrering men i dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att besvara frågor via facebook.

=============================================================================

Uppdatering 2022-07-24

Under söndag 24/7 kommer följande områden att flyttas över till ny portal:

Delar av Norra, Centrala Vinslöv

Migrering fortsätter under söndagen i Vinslöv.

Parallellt med dagens stora områden pågår även migrering i mindre noder på flera platser över kommunen. Dessa noder är placerade i flerfamiljshus, BRF.

Vår uppmaning är fortsatt att starta om din utrustning och om bredbandstjänster inte kommer igång efter omstart, göra en felanmälan till din tjänsteleverantör. Fortsätt att ha kontakt med din tjänsteleverantör, det är dom som eskalerar vidare till Telia och deras tekniker som är på plats.

Vi använder facebook som en kanal att informera om pågående migrering men i dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att besvara frågor via facebook.

=============================================================================

Uppdatering 2022-07-23

Under lördag 23/7 kommer följande områden att flyttas över till ny portal:

Hästveda

Migrering fortsätter under lördagen i Hästveda.

Parallellt med dagens stora områden pågår även migrering i mindre noder på flera platser över kommunen. Dessa noder är placerade i flerfamiljshus, BRF.

Vår uppmaning är fortsatt att starta om din utrustning och om bredbandstjänster inte kommer igång efter omstart, göra en felanmälan till din tjänsteleverantör. Fortsätt att ha kontakt med din tjänsteleverantör, det är dom som eskalerar vidare till Telia och deras tekniker som är på plats.

Vi använder facebook som en kanal att informera om pågående migrering men i dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att besvara frågor via facebook.

=============================================================================

Uppdatering 2022-07-22

Under fredag 22/7 kommer följande områden att flyttas över till ny portal:

Idag, fredag, fortsätter migreringsarbetet i resterande noder i Sösdala, Hästveda och Tyringe.

=============================================================================

Uppdatering 2022-07-21

Under torsdag 21/7 kommer följande områden att flyttas över till ny portal:

Sösdala, Hästveda, Tyringe,

Migrering väntas innebära ett mindre avbrott på cirka 1,5 h.
Kunder som inte får igång sin bredbandstjänst efter avbrott:
Vänligen avvakta till efter kl 17.00, starta om din utrustning.

Om problem kvarstår efter omstart gör du en felanmälan till din tjänsteleverantör.

Om du redan har en befintlig bredbandstjänst så ska den flyttas över med automatik. Du ska inte välja din tjänst igen.

Kunder som inte får igång sin tv-tjänst efter avbrott:

Connect-tv finns inte i den nya portalen istället kan du via zmarket.se välja en annan leverantör för tv-tjänster.
Det är den nya tjänsteleverantören som kan informera om du behöver en ny hårdvara/tv-box eller om utrustning från Connect-tv kan användas.

Frågor kring kostnader och avgifter för Connect-tv hänvisas till Connect-tv.
Connect-TV kunder kan kontakta IP-System i Hässleholm för övergång till deras nya avtalspartner för TV på telefon 0451-10101.

Du kan också kontakta Bredbandsrådgivare via 010-130 79 79 för mer information kring val av tv-leverantör.

Vi beklagar det besvär som omläggningen innebär idag men välkomnar det utökade utbudet som erbjuds efter migreringen.

Tack för ert tålamod.

Vi har nu migrerat drygt en tredjedel av alla kunder.

Vår uppmaning är fortsatt att starta om din utrustning och om bredbandstjänster inte kommer igång efter omstart, göra en felanmälan till din tjänsteleverantör. Fortsätt att ha kontakt med din tjänsteleverantör, det är dom som eskalerar vidare till Telia och deras tekniker som är på plats.

Vi använder facebook som en kanal att informera om pågående migrering men i dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att besvara frågor via facebook.

=============================================================================

Uppdatering 2022-07-20

Under onsdag 20/7 kommer följande områden att flyttas över till ny portal:

Sösdala, Tormestorp, Tyringe, Ignaberga och Hörja

Migrering väntas innebära ett mindre avbrott på cirka 1,5 h.
Kunder som inte får igång sin bredbandstjänst efter avbrott:
Vänligen avvakta till efter kl 17.00, starta om din utrustning.

Om problem kvarstår efter omstart gör du en felanmälan till din tjänsteleverantör.

Om du redan har en befintlig bredbandstjänst så ska den flyttas över med automatik. Du ska inte välja din tjänst igen.

Kunder som inte får igång sin tv-tjänst efter avbrott:

Connect-tv finns inte i den nya portalen istället kan du via zmarket.se välja en annan leverantör för tv-tjänster.
Det är den nya tjänsteleverantören som kan informera om du behöver en ny hårdvara/tv-box eller om utrustning från Connect-tv kan användas.

Frågor kring kostnader och avgifter för Connect-tv hänvisas till Connect-tv.
Connect-TV kunder kan kontakta IP-System i Hässleholm för övergång till deras nya avtalspartner för TV på telefon 0451-10101.

Du kan också kontakta Bredbandsrådgivare via 010-130 79 79 för mer information kring val av tv-leverantör.

Vi beklagar det besvär som omläggningen innebär idag men välkomnar det utökade utbudet som erbjuds efter migreringen.

Tack för ert tålamod.

Vi har nu migrerat drygt en tredjedel av alla kunder.

Vår uppmaning är fortsatt att starta om din utrustning och om bredbandstjänster inte kommer igång efter omstart, göra en felanmälan till din tjänsteleverantör. Fortsätt att ha kontakt med din tjänsteleverantör, det är dom som eskalerar vidare till Telia och deras tekniker som är på plats.

Vi använder facebook som en kanal att informera om pågående migrering men i dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att besvara frågor via facebook.

Hänvisar till fiber.info@hassleholm.se där vi svarar på era frågor så fort vi förmår.

=============================================================================

Uppdatering 2022-07-19

Under tisdag 19/7 kommer följande områden att flyttas över till ny portal:

Häglinge, Tormestorp, Sandby, Vankiva

Migrering väntas innebära ett mindre avbrott på cirka 1,5 h.

Kunder som inte får igång sin bredbandstjänst efter avbrott:

Vänligen avvakta till efter kl 17.00, starta om din utrustning.
Om problem kvarstår efter omstart gör du en felanmälan till din tjänsteleverantör.
Om du redan har en befintlig bredbandstjänst så ska den flyttas över med automatik. Du ska inte välja din tjänst igen.

Kunder som inte får igång sin tv-tjänst efter avbrott:

Connect-tv finns inte i den nya portalen istället kan du via zmarket.se välja en annan leverantör för tv-tjänster.

Du kan också kontakta Bredbandsrådgivare via 010-130 79 79 för mer information kring val av tv-leverantör.

Det är den nya tjänsteleverantören som kan informera om du behöver en ny hårdvara/tv-box eller om utrustning från Connect-tv kan användas.

Frågor kring kostnader och avgifter för Connect-tv hänvisas till Connect-tv.

Vi beklagar det besvär som omläggningen innebär idag men välkomnar det utökade utbudet som erbjuds efter migreringen.

Tack för ert tålamod.

=============================================================================

Uppdatering 2022-07-18

Under måndag 18/7 kommer följande områden att flyttas över till ny portal:

Häglinge, Tormestorp, Sandby, Vankiva, Bjärnum, Stoby och centrala Hässleholm (Kristinehem-Ljungdala, Stattena och Väster)

Migrering väntas innebära ett mindre avbrott på cirka 1,5 h.

Kunder som inte får igång sin bredbandstjänst efter avbrott:

Vänligen avvakta till efter kl 17.00, starta om din utrustning.
Om problem kvarstår efter omstart gör du en felanmälan till din tjänsteleverantör.
Om du redan har en befintlig bredbandstjänst så ska den flyttas över med automatik. Du ska inte välja din tjänst igen.

Kunder som inte får igång sin tv-tjänst efter avbrott:

Connect-tv finns inte i den nya portalen istället kan du via zmarket.se välja en annan leverantör för tv-tjänster.
Du kan också kontakta Bredbandsrådgivare via 010-130 79 79 för mer information kring val av tv-leverantör.
Det är den nya tjänsteleverantören som kan informera om du behöver en ny hårdvara/tv-box eller om utrustning från Connect-tv kan användas. Frågor kring kostnader och avgifter för Connect-tv hänvisas till Connect-tv.

Vi beklagar det besvär som omläggningen innebär idag men välkomnar det utökade utbudet som erbjuds efter migreringen.

Tack för ert tålamod.

===============================================================================

Uppdatering 2022-07-15

Vi har fått möjlighet att redan nu flytta över några av våra kunder till den nya plattformen.
Idag 2022-07-15 kommer kunder i Mala och Emmaljunga att flyttas.
Om din bredbandstjänst slutar fungera, vänligen avvakta cirka 1,5 timme.
Starta därefter om din utrustning.
Om problemen kvarstår ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör för att göra en felanmälan.
Vi beklagar det besvär omläggningen innebär idag men välkomnar det utökade utbudet som erbjuds efter migreringen.

Tack för ert tålamod.

==============================================================================

Tekniskt arbete mellan 18-31 juli 2022 – Öppet nät via Zitius, en del av Telia

Vi kommer att byta kommunikationsoperatör till Zitius/Telia. På grund av yttre omständigheter behöver vi tidigarelägga övergången. Under perioden18-31 juli kommer det att ske tekniskt arbete i vårt nät. Detta medför ett kortare avbrott på dina bredbandstjänster under den dagen som tekniker arbetar i ditt område. När arbetet är klart kommer din adress att synas i tjänsteportalen www.zmarket.se och du är då inkopplad till det öppna nätet via Zitius/Telia.

Hur påverkar det mig som boende i samband med övergången?

Vid övergången kommer det att ske ett kortare avbrott på dina bredbandstjänster. Avbrottet är ca 1,5 timme och kommer att ske dagtid mellan kl. 08.00-17.00. Om dina tjänster inte kommer igång efter övergången ber vi dig att efter kl 17.00 starta om all din utrustning. Kommer dina tjänster inte igång efter omstart ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör för vidare support.

Tjänsteleverantören Connect-tv

I samband med övergången till Zitius/Telia, kommer Connect-tv inte att finnas kvar som tjänsteleverantör. Detta innebär att tjänsten per automatik kommer att avslutas samma dag som övergången sker. I den nya portalen finns ett brett utbud av olika digital-tv leverantörer som tex Allente, Sappa, Telia eller Tele2. På www.zmarket.se kan du läsa mer om deras erbjudande och du har möjlighet att kontakta dom direkt.

Hur köper jag nya tjänster?

När din adress syns i den nya tjänsteportalen Z market kan du köpa nya tjänster. Koppla in en nätverkskabel i din tjänstefördelare och surfa in på www.zmarket.se och välj bland ett brett utbud av tjänster och leverantörer.
Vill du ha kvar det utbud och tjänster, förutom Connect-tv, som du redan har behöver du inte göra någonting. Vill du ändra eller lägga till tjänster så har du möjligheten att fritt välja i det öppna nätet.
Har du frågor om dina befintliga tjänster eller behöver support att komma igång med dina tjänster kontaktar du din tjänsteleverantör.

Vänliga hälsningar
Hässleholms Fibernät AB