Ägare

Hässleholms Fibernät AB ägs ytterst av Hässleholms kommun.
Bolaget har en styrelse som är utsedd av Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun.

Uppdrag

Hässleholms Fibernät Holding AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot fiberverksamhet inom telekombranschen, att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Hässleholms Fibernät AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla och driva ett i huvudsak fiberoptiskt nät samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att i samverkan med partners tillhandahålla tjänster till företag, fastighetsägare, organisationer samt hushåll huvudsakligen i Hässleholms kommun. Nätet ska vara öppet för en mångfald av tjänsteleverantörer.

Bolagets syfte är att enligt god praxis och optimalt resursutnyttjande tillgodose en god fiberinfrastruktur. Verksamheten ska, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och samhällsnytta, bedrivas i huvudsak inom Hässleholms kommun.

Organisation

Hässleholms Fibernät AB är organiserat enligt nedan. För kontakt se Kontaktpersoner.